TOPMAN UITBREIDING

TopUur

Online uren App

Geen weekbriefjes meer!

De medewerkers vullen hun uren direct op project in, zo krijg je sneller grip op je onderhanden projecten! Maar natuurlijk ook de reisuren, km’s en verlofdagen kunnen geregistreerd worden. Als de uren gefiatteerd zijn kunnen deze direct in TopMan verwerkt worden.

Unieke mogelijkheden:
Teamleiders kunnen meerdere medewerkers gelijktijdig invullen
Één app voor meerdere BV’s tegelijk
Werkt als app via smartphone, tablet of computer.

Gebruik bij de uren ook extra formulieren zoals verlof, meerwerk, etc.

Contact