TOPMAN UITBREIDING

TopUur

Online uren App

Geen weekbriefjes meer!

De medewerkers vullen hun uren direct op project in, zo krijg je sneller grip op je onderhanden projecten! Maar natuurlijk ook de reisuren, km’s en verlofdagen kunnen geregistreerd worden.
Via een extra veld bij het ingeven kan de medewerker ook eventuele opmerkingen noteren.

Als de uren gefiatteerd zijn kunnen deze direct in TopMan verwerkt worden.

.

Unieke mogelijkheden:

  • Toegang voor medewerkers ingesteld via de medewerkerskaart
  • Teamleiders kunnen meerdere medewerkers gelijktijdig invullen
  • Één app voor meerdere BV’s met uren doorverdeeld
  • Werkt als app via smartphone, tablet of computer

Tip! Gebruik bij de uren ook extra formulieren zoals verlofaanvraag, registratie meerwerk, etc.

Contact